Sponsoren

De grootste binnensportvereniging van Winterswijk, met het meest veelzijdige sportaanbod uit de regio.

Penta Winterswijk……. is dé sportvereniging van Winterswijk en zijn buurtschappen met meer dan 1300 leden. Penta Winterswijk staat midden in de samenleving en zoekt nadrukkelijk de verbinding met maatschappelijke partners zoals de gemeente, onderwijs, sportorganisaties en zorg. Voor iedereen biedt Penta Winterswijk beweging, ook voor mensen met een beperking. Vanaf het moment dat je kunt bewegen tot het moment dat lopen niet meer vanzelfsprekend is. De grootste binnensportvereniging van Winterswijk en omstreken en tevens de grootste sportaanbieder in de Achterhoek vraagt om een goede organisatie. Sinds de fusie van de 5 Winterswijkse gymnastiekverenigingen op 1 augustus 2015 heeft de vereniging een 8-koppig bestuur en meerdere commissies. Een groot aantal vrijwilligers en professionals zet zich dagelijks met hart en ziel in voor de club. Zij zijn de drijvende kracht van onze vereniging.

De gym-sport is een basissport!
Middels rennen, huppelen, springen, landen, duikelen, rollen, roteren, hinkelen, balanceren, klimmen, klauteren, steunen, hangen, zwaaien en nog veel meer… worden kinderen steeds vaardiger! De coördinatie, oriëntatie, ruimtelijk bewustzijn, motorische & mentale ontwikkeling, behendigheid, fysieke controle en de aansturing van het lichaam worden middels de gym-sport gestimuleerd. Penta Winterswijk biedt vele uiteenlopende mogelijkheden voor jong en oud. Zo kunnen de allerjongsten deelnemen aan de ouder/kind en later peuter/kleuter lessen. Daarna is er een zeer ruime keuze in het aanbod. Je kunt bijv. kiezen voor recreatief turnen. In de lessen worden spelletjes en het aanleren van turnonderdelen afgewisseld in een ongedwongen sfeer. Zowel voor jongens als meisjes. Voor de senioren heeft Penta Winterswijk een ruime keuze aan groepen om lekker fit te blijven. Gymnastiekgroepen, conditietraining, bewegen op muziek en aerobics. Ook de acro-gymnastiek is een onderdeel waar je jong mee kunt beginnen. Acrobatische posities die je samen met je teamgenootje uitvoert en waar je creatief bezig bent, lenigheid en vooral je balans mee oefent. Verder biedt Penta Winterswijk een ruim aanbod in o.a. freerunning, trampolinespringen en Special Gym.

Regionaal lesaanbod
De dansafdeling, Penta Dance Department, is binnen de danswereld een bekend en gerenommeerd fenomeen. Dansers worden hier onder begeleiding van zeer gekwalificeerde leiding en met veel toewijding de kneepjes van o.a. Hip Hop, jazz of moderne dans aangeleerd. Sinds 1 januari 2018 heeft het Penta Dance Department ook een afdeling in Groenlo. Hiermee laat Penta Winterswijk zien vooruitstrevend en regionaal flink aan de weg te timmeren.

Penta Winterswijk bied sporten voor (ex-) hartpatiënten aan
Vanaf 1 januari 2019 zijn de leden van het voormalige Harten Eén ondergebracht bij Penta Winterswijk. Voor deze groepen, die speciaal zijn voor
(ex-)hartpatiënten waarbij een medische indicatie en goedkeuring van de cardioloog noodzakelijk is, worden regionaal lessen verzorgd. In Winterswijk, Aalten en Lichtenvoorde. Hiermee heeft Penta Winterswijk zijn aanbod voor Uniek Sporten kunnen uitbreiden.

Penta Winterswijk | Penta Dance Department