Beëindigen/wijzigen lidmaatschap

Wijziging lidmaatschap

Wijzigingen kunnen bij de leiding worden doorgegeven. Dit dient uiterlijk 1 maand voor het volgende kwartaal door te zijn gegeven.

Afmeldingen

Afmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk in behandeling worden genomen. Tevens dient de opzegging uiterlijk 1 maand vóór de volgende periode bij de ledenadministratie binnen te zijn. Zo niet, dan betaalt men de volgende periode nog helemaal.

Graag via onderstaand formulier of een brief sturen naar Postbus 505, 7100 AM Winterswijk. Tevens wordt u verzocht leiding persoonlijk op de hoogte te brengen. Gemaakte kosten m.b.t. bondscontributie en wedstrijdgelden zullen worden geïnd en na verbruik niet worden teruggestort.

  Afmelden lidmaatschap

  Aanhef: Dhr.Mevr.

  Voorletters:

  Voornaam:

  Achternaam:

  Geboortedatum:

  Adresgegevens

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Contactgegevens

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Les gegevens

  Categorie:

  Dag:

  Tijd: : uur

  Opzeggen bevestigen

  Bevestiging: Ja, ik zeg mijn lidmaatschap bij Penta Winterswijk op.

  Reden van opzegging: