Beweegdiploma

Nijntje Beweegdiploma leert peuters en kleuters beter bewegen
Kinderen moeten eerder beter leren bewegen, nog voor de basisschool. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Te weinig of slecht bewegen kan op latere leeftijd problemen veroorzaken. Dat willen we voorkomen.

Wat ons betreft is het Nijntje Beweegdiploma straks net zo normaal als een zwemdiploma”, aldus KNGU-directeur Marieke van der Plas. “Kinderen leren spelenderwijs bewegen, maar we bouwen steeds meer bescherming om kinderen heen. Daardoor ontwikkelt de echte basis van bewegen zich steeds minder. Het gevolg is dat als kinderen later gaan voetballen of hockeyen, de juiste motoriek ontbreekt. Ze hebben niet geleerd hoe ze veelzijdig kunnen bewegen en al snel verdwijnt het plezier. Daarom streven we er naar ieder kind tussen de twee en de zes jaar de basisbeginselen van bewegen bij te brengen. Bij Peuter – en Kleutergym, ons huidige beweegprogramma voor peuters en kleuters, zien we resultaat. Kinderen die daar aan deelnemen boeken progressie op motorisch, fysiek, mentaal en cognitief terrein. Die kennis en ervaring bundelen we nu in het landelijke Beweegdiploma.”

Aanleiding Nijntje Beweegdiploma
Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar zo belangrijk voor de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. De KNGU gaat er voor zorgen dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar ook een Nijntje Beweegdiploma kunnen halen.

Waarom een Nijntje Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?
In de leeftijdsperiode van 2 – 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Beweegprogramma als basis voor het Nijntje Beweegdiploma
Met deze lessen wordt het jonge kind breed geïntroduceerd in de bewegingscultuur en het kind  wordt in staat gesteld een gevarieerd en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. Niet door het leren van specifieke bewegingen of bewegingskunstjes. Er wordt bij het leren van bewegen voor de aanpak met de strategie van de bewegingskenmerken gekozen en leren het jonge kind kwalitatief goed bewegen. Hiervoor is de lessenserie voor peuters en kleuters met lesmateriaal ontwikkeld. Peuters en kleuters leren al spelend. Het is de trainer, die met opdrachtveranderingen, aanpassingen, vragen suggesties en complimenten de peuter en kleuters stimuleert tot motorische ontwikkeling, maar ook de mentale en sociale ontwikkeling.

Wat betekent dit voor de lessen?
In de lessen oefenen de kinderen de situaties die horen bij de beweegthema’s van het Beweegdiploma. Dit zijn veelal situaties die reeds in de gymlessen aangeboden werden. Tijdens deze lessen wordt speciaal aandacht gegeven aan: rennen, kruipen, klimmen, duikelen, zwaaien, rollen, springen, gooien, vangen en balanceren. In een ontspannen sfeer worden de kinderen uitgedaagd te ontdekken waartoe hun lichaam in staat is. Peuter- en kleutergym is een zinvolle, leerzame en bovenal leuke activiteit voor jonge kinderen.

In welke lessen wordt het Beweegdiploma aangeboden?
In de lessen ouder en kind, peutergym en kleutergym komt er inhoud van het beweegdiploma aan bod. Zie het lesrooster voor de actuele lestijden.