Contributie

Tarieven Penta Winterswijk seizoen 2021-2022

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren, ongeacht de aard van de activiteit. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de maand waarin de eerste les valt. Wijzigingen in het aantal trainingsuren per week moeten 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie bekend zijn om tijdig verwerkt te kunnen worden.

De kosten voor onderlinge wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp, onderlinge wedstrijden) zijn niet in de contributie inbegrepen.

Leden van Penta Winterswijk worden automatisch ook lid van de KNGU. In de contributie van Penta Winterswijk zit een bijdrage inbegrepen die de KNGU per lid vraagt. Deze bijdrage kan vanuit de KNGU worden aangepast. Onderstaande contributiebedragen zijn op basis van één lesuur van zestig minuten inclusief bondscontributie en gemeentelijke solidariteitsheffing:

Penta Winterswijk
Basiscontributie (t/m 15 jaar) € 43,50 per kwartaal
Basiscontributie (16 jaar e.o) € 57,00 per kwartaal
Senioren 65+ € 57,00 per kwartaal
Basiscontributie Buurtschappen (t/m 15 jaar) € 30,00 per kwartaal
Basiscontributie Buurtschappen (16 jaar e.o.) € 45,00 per kwartaal
Penta Dance Department
Basiscontributie Winterswijk/Groenlo (t/m 15 jaar) € 50,00 per kwartaal
Basiscontributie Winterswijk/Groenlo (16 jaar e.o) € 60,00 per kwartaal

 

Extra training/lessen:
Per extra lesuur per kwartaal € 16,00

Inschrijfgeld (eenmalig) € 5,00

Incasseren contributie:
De te betalen contributie zal vier keer per seizoen via onderstaand schema worden geïncasseerd.

4e kwartaal:  inning begin november
1e kwartaal:  inning begin februari
2e kwartaal:  inning begin mei
3e kwartaal:  inning eind augustus

 

Opzegging dient altijd 1 maand voor het nieuwe kwartaal schriftelijk te geschieden bij de
ledenadministratie (ledenadministratie@pentawinterswijk.nl)
anders zal de volledige periode in rekening gebracht worden.