Contributie

Tarieven Penta Winterswijk seizoen 2023 – 2024

De te betalen contributie bestaat uit twee delen: de verenigingscontributie en de bondscontributie. Laatst genoemde wordt 1 op 1 doorgegeven aan de KNGU. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren, ongeacht de aard van de activiteit. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de maand waarin de eerste les valt. Wijzigingen in het aantal trainingsuren per week moeten 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie bekend zijn om tijdig verwerkt te kunnen worden. De kosten voor wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp, onderlinge wedstrijden) zijn niet in de contributie inbegrepen. De vereniging behoudt zich het recht voor om ieder jaar de contributie te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Penta Winterswijk
Basiscontributie (t/m 15 jaar) € 49,26 per kwartaal
Basiscontributie (16 jaar e.o) € 61,30 per kwartaal
Penta Dance Department
Basiscontributie Winterswijk/Groenlo (t/m 15 jaar) € 49,26 per kwartaal
Basiscontributie Winterswijk/Groenlo (16 jaar e.o) € 61,30 per kwartaal

Extra training/lessen:
Per extra lesuur per kwartaal € 22,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 10,00

Bondscontributie:
Leden van Penta Winterswijk zijn automatisch lid van de KNGU. Deze contributie is onder meer voor ondersteuning en opleidingsmateriaal van het technisch kader, WA verzekering, gebruik van muziek tijdens wedstrijden en trainingen, aanbod van oefenstof, studiedagen en bijscholing. Deze bijdrage kan vanuit de KNGU jaarlijks worden aangepast en wordt 1 op 1 doorgevoerd in de te betalen contributie. De bondscontributie voor het jaar 2023 is als volgt samengesteld:

Leden tot en met 15 jaar €6,45  per kwartaal
Leden vanaf 16 jaar €7,95  per kwartaal

Kleding- en wedstrijdbijdrage:
Voor selectieleden geldt dat bij deelname aan wedstrijden wedstrijdgeld verschuldigd is. Tevens wordt er een bijdrage gevraagd voor het dragen van het wedstrijdtenue, dan wel een bijdrage voor de kleding van onze dansafdeling, Penta Dance Department:

Penta Winterswijk
€17,50 Jaarlijkse bijdrage voor het wedstrijdtenue
District
€6,50 Per toestel tijdens toestelfinale
€10,00 Per ingeschreven teamwedstijd zonder individueel klassement
€11,00 Per ingeschreven wedstrijd onderbouw (meetmoment)
€16,50 Per ingeschreven wedstijd met individueel klassement
€16,50 Per ingeschreven teamwedstrijd met individueel klassement
Landelijk
€12,00 Per toestel tijdens toestelfinale
€16,50 Per ingeschreven teamwedstrijd zonder individueel klassement
€27,50 Per ingeschreven wedstrijd met individueel klassement
Penta Dance Department
€15,00 Jaarlijkse bijdrage voor kleding
€40,00 Jaarlijkse bijdrage voor wedstrijden

De vooraf ingeschreven wedstrijden worden in november geïncasseerd, de plaatsingen voor halve finales en toestelfinales, alsmede voor de Ahoy cup worden later in het seizoen geïncasseerd al naar gelang deelname hieraan.

Incasso, aanmanings- en administratiekosten:
De contributie is berekend over 40 lesweken, deze wordt in 4 gelijke termijnen geïncasseerd. U bent lid voor een heel kwartaal, opzeggingen dienen voor het einde van het kwartaal doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Zij zijn te bereiken via: ledenadministratie@pentawinterswijk.nl.

Indien u geen gebruik maakt van de automatische incasso of afwijkende betalingsregelingen heeft getroffen, wordt de contributie met €5,00 per kwartaal verhoogd in verband met de administratiekosten. Afwijkende betalingsregelingen kunnen worden overlegd met de penningmeester: penningmeester@pentawinterswijk.nl.

Wanneer de contributie gestorneerd wordt of om een andere reden niet afgeschreven kan worden, zullen wij u een herinnering sturen om het alsnog over te maken. Bij een derde herinnering brengen wij aanmaningskosten in rekening van €5,00 en hebben de leden geen toegang meer tot de lessen tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Incasseren contributie:
De te betalen contributie zal  via onderstaand schema worden geïncasseerd:

Juli Contributie kwartaal 3
Oktober Contributie kwartaal 4
November Kleding- en wedstrijdgelden turnen
Januari Contributie kwartaal 1
Februari Kleding- en wedstrijdgelden dans
April Contributie kwartaal 2

Tegemoetkoming in de kosten:

Sociale dienst Oost Achterhoek: 
Leden/gezinnen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor zogenaamde ”Kind regelingen”. Deze regelingen maken het mogelijk om kinderen mee te laten doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Iedere gemeente in de Achterhoek kent eigen regelingen waarop u eventueel een beroep kunt doen. Bijvoorbeeld: Sociaal steunpunt Winterswijk – volwassenenfonds.

Jeugdsportfonds:
Kinderen en jongeren moeten lid kunnen worden van een sportclub of lessen op cultuurgebied kunnen volgen. Niet alleen omdat het zo leuk is, maar omdat het belangrijk is voor hun ontwikkeling. Kinderen leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! Kijk voor meer informatie en de spelregels op: www.jeugdsportfonds.nl.

Leergeld Oost Achterhoek:
Het is helaas in steeds meer gezinnen niet haalbaar om de kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. Ook de extra kosten die de school met zich meebrengt voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp of excursie zijn voor een groeiend aantal gezinnen niet meer op te brengen. Een beroep op de bijzondere bijstand of een andere voorziening is soms bovendien niet of niet tijdig mogelijk. In geheel Nederland gaat het om ongeveer 380.000 kinderen. Voor die kinderen uit deze gezinnen is er Stichting Leergeld. Leergeld Oost Achterhoek is actief in de gemeentes Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten/Dinxperlo. Kijk voor meer informatie en de spelregels op: www.leergeldoostachterhoek.nl.