Acrogym

Acrogymnastiek is een combinatie van gymnastiek en acrobatiek. Onderdelen van beiden worden met elkaar verbonden door choreografische onderdelen. Acro-gymnastiek beoefen je met 2 of drietallen, zowel voor dames, heren of gemengd. Het gaat om een ideale mix te maken van acrobatische oefeningen, met elkaar op een soepele manier verbonden door fraaie bewegingen. Kenmerkend is dat de oefeningen op muziek worden uitgevoerd. Samen wordt er gewerkt aan bijv. een rustige balans- of een snelle tempo oefening. Hiervoor is het belangrijk dat je leert je lichaam te beheersen. Het wordt uiteindelijk een fantastisch schouwspel als de oefeningen goed worden uitgevoerd en de boven partners door de onder partners in de lucht worden gegooid en daar een prachtige salto maken! Bij acro-gymnastiek is het mogelijk om zowel op recreatief als wedstrijdniveau deel te nemen.

Je kunt bij deze les twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via onze website inschrijven door het digitale inschrijfformulier in te vullen of door een inschrijfformulier te halen bij desbetreffende leiding. Kijk op de pagina contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd. Ook het volledige lesrooster is de vinden op onze website.