Kleutergym

Onder leiding van ervaren trainers, biedt Penta Winterswijk op verschillende dagen en tijden gymlessen aan voor kleuters. Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 4 – 6 jaar. Deze lessen zijn gemengd en dus zowel voor jongens als voor meisjes. Jouw apekop zit inmiddels op school en daar gebeurt een hele hoop. Het breintje van jouw kind ontwikkelt zich dan ook razend snel in deze periode. De lessen van Penta Winterswijk veranderen uiteraard met hun mee. In deze fase worden kinderen steeds vaardiger en handiger in hun bewegen en ze krijgen, aan het begin vaak onterecht, meer zelfvertrouwen in hun doen en laten. Uitdagende maar veilige klim- klauterparcours helpen kinderen hun balans en valvaardigheden te verbeteren. Ook gaan we tijdens de kleuterlessen hier meer letten op waar kinderen van nature goed in zijn en stimuleren ze om dit verder te verkennen. In onze lessen gaan we gedurende het jaar van sport naar sport, en elke sport bieden we steeds aan op het juiste ontwikkelingsniveau van het kind. Onze leiding is extra getraind om goed te differentiëren binnen de lessen en elk kind op zijn of haar niveau uit te dagen.

Je kunt bij deze les twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via onze website inschrijven door het digitale inschrijfformulier in te vullen of door een inschrijfformulier te halen bij desbetreffende leiding. Kijk op de pagina contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd. Ook het volledige lesrooster is de vinden op onze website.