Dames selectie

Turnen dames 1e t/m 6e divisie:
Binnen Penta Winterswijk wordt de gelegenheid geboden om de turnsport binnen elk gewenst niveau te beoefenen. Daarvoor moet je wel wat doen en in je mars hebben. Tijdens een test-training wordt er door de trainers eerst gekeken welke groep het beste aansluit bij de mogelijkheden van het kind.  Het kan dan zo zijn dat hij/zij wordt uitgenodigd om mee te trainen bij de groepen die door heel Nederland wedstrijd turnen. Dat zijn  de groepen die in de 1e t/m 6e divisie turnen. Er wordt, afhankelijk in welke divisie het kind traint, 2, 3 of 4 maal per week getraind. Het aantal trainingsuren is daarvan afhankelijk. Tijdens de trainingen wordt er geturnd op de 4 damestoestellen, sprong, brug, balk en vloer. De trainingen zullen altijd anders en uitdagend zijn. De trainers zullen er naartoe werken om dat een kind goed voorbereid, voldoet aan alle gestelde wedstrijdeisen.

Wat is selectieturnen?
Bij het selectieturnen voor dames wordt er gefocust op de elementen die je kunt gebruiken op de volgende vier toestellen; sprong, brug, balk en vloer. Het is meer ‘turn-specifiek’ in vergelijking tot een recreatiegroep. Tevens wordt er vanaf een bepaalde leeftijd meegedaan aan wedstrijden.

Voor wie is deze training bedoeld?
Meisjes die veel plezier beleven aan het turnen en die meer kunnen en willen dan turnen op recreatief niveau, turnen bij de selectie. Zij kunnen in contact komen met de selectie via hun recreatietrainer of via de speciale instuifdagen. De selectietrainers bepalen vervolgens welke meisjes worden uitgenodigd voor een proefperiode.

Wat is het doel van de training?
De selectie bestaat uit verschillende groepen turnsters die trainen om zich voor te bereiden op wedstrijden. De verschillende groepen trainen 6 tot 12 uur per week, afhankelijk van hun leeftijd en niveau. Zij nemen deel aan wedstrijden van de 1e tot en met de 6e divisie.

Hoe ziet een training eruit?
Een selectietraining begint met een warming-up om de spieren op te warmen. Er wordt getraind op de toestellen, waarbij aandacht besteed wordt aan de onderdelen uit de wedstrijdoefeningen. Daarnaast wordt er altijd stapsgewijs aan nieuwe elementen gewerkt. Ook komen kracht- en lenigheidsoefeningen, ballet en choreografie aan bod.

Wanneer mag je meetrainen?
Wanneer je talent toont tijdens de recreatieve les kun je door een selectietrain(st)er worden uitgenodigd voor een proefles. Ook de recreatietrainer kan jou vragen mee te doen met een proefles voor de selectie. Er wordt tijdens deze proefles door middel van oefeningen gekeken of je in aanmerking komt om bij de selectie te trainen. Als je talent en motivatie hebt getoond, wordt je uitgenodigd voor een proefperiode. In deze periode kun je zien of je het leuk vindt en kan er door de selectietrainers worden bepaald of je over voldoende talent beschikt om door te gaan met de trainingen. Aan het einde van de periode wordt er met jou en jouw ouders overlegd in welke wedstrijdgroep je het beste past en kunnen jullie beslissen of je bij de selectie wilt komen trainen.

De trainingszaal:
De trainingen van alle selecties vinden plaats in de  turnhal van Sport- en Turnhal de Spoorzone in Winterswijk. In deze hal hebben wij onder andere de beschikking over een wedstrijdvloer, gordels en een valkuil.