Ouder en kind gym

Samen met papa, mama, opa of oma, gymmen en allerlei beweegvormen ontdekken en ontwikkelen. Er wordt les gegeven volgens de lessenserie van het Beweegdiploma. Dat houdt in dat het kind iedere les uitgedaagd wordt om allerlei bewegingsvormen op speelse wijze uit te voeren. Hierdoor krijgt elk kind een goede basis om zich later sociaal, emotioneel en motorisch verder te ontwikkelen in de gym- en/of in een andere sport. Er wordt zowel aandacht besteed aan de fijne als grove motoriek. Daarnaast speelt plezier een belangrijke rol in deze lessen. Er worden niet alleen bewegingsvormen aangeleerd maar er is ook aandacht voor het leren samen spelen, leren opruimen en luisteren. De les kent een vaste opbouw, waarbij de kinderen samen met de ouder beginnen met een dansje op muziek, gevolgd door oefeningen met klein materiaal. Bij deze oefeningen staat het ontdekken van de mogelijkheden van het materiaal voorop. Bij de jonge kinderen staat vrij bewegen en fantasie voorop en de oudere kinderen worden uitgedaagd om de toestellen een aantal keren te doorlopen. Aan het eind van de les ruimen we met zijn allen op en eindigen met het afscheidsrijmpje, spel en natuurlijk een dikke duim.

Je kunt bij deze les twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via onze website inschrijven door het digitale inschrijfformulier in te vullen of door een inschrijfformulier te halen bij desbetreffende leiding. Kijk op de pagina contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd. Ook het volledige lesrooster is de vinden op onze website.