Peuter/kleuterdans

Bij peuterdans leert je kind bewegen op verschillende soorten muziek die passen bij hun leeftijd. Door springen, rennen, rondjes draaien, zwaaien, kruipen en rollen verbeterd de grove motoriek van een kind en leert het zijn/haar lichaam beter kennen (en wat hun lichaam allemaal al kan). Met behulp van thema’s, verhalen en muziek wordt de fantasie van jouw peuter geprikkeld. De peuterdans lessen duren 45 minuten en kennen een vaste opbouw. De les begint rustig in een kring waarna ze spelenderwijs en actief gaan dansen door de ruimte. Ook maken ze kennis met rijen, samenwerken en wachten op je beurt. Er wordt geëindigd met een afscheidslied of dansspel. De kinderen leren in de les bewust en onbewust motorische en ritmische vaardigheden. Er zitten niet alleen fysieke voordelen aan bewegen. Door aan peuterdans te doen, ontwikkelt je kindje ook: sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, taalontwikkeling, fantasie, concentratie, samenspel, emotionele vaardigheden maar bovenal dansplezier.

Je kunt bij deze les twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via onze website inschrijven door het digitale inschrijfformulier in te vullen of door een inschrijfformulier te halen bij desbetreffende leiding. Kijk op de pagina contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd. Ook het volledige lesrooster is de vinden op onze website.