Special gym

 

Iedereen wil graag sporten. Ook kinderen/jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. En daar is de Special gym op gericht. Samen sporten op eigen tempo en niveau. Gewoon lekker in beweging zijn en plezier maken. Net als iedereen lid zijn van een sportvereniging. Soms durven kinderen vanwege een motorische achterstand, lichamelijke beperking of chronische aandoening niet deel te nemen aan het gymuurtje op school of aan een spelletje op straat. En dan is sporten vaak ook helemaal niet leuk. Binnen de lessen wordt er gewerkt met als basis plezier in het sporten. Door te werken aan het verbeteren van de motoriek leren de kinderen om te gaan met hun beperkingen en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Daarmee zal het zelfvertrouwen zeker toenemen.

Je kunt bij deze les twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via onze website inschrijven door het digitale inschrijfformulier in te vullen of door een inschrijfformulier te halen bij desbetreffende leiding. Kijk op de pagina contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd. Ook het volledige lesrooster is de vinden op onze website.