Veilig sportklimaat

Veilig sporten bij Penta Winterswijk

Wij vinden het belangrijk dat al onze leden veilig en vertrouwd kunnen sporten bij Penta Winterswijk. Dat doen we door te kijken naar hoe we samen onze sportomgeving vormgeven, hoe we met elkaar omgaan en welke doelen we nastreven. We blijven ons ontwikkelen en verbeteren op basis van ervaringen en nieuwe (pedagogische) inzichten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat voor alle leden het plezier in de sport voor de prestatie gaat. Door iedereen te zien en te horen, zorgen we dat al onze leden en medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen om gezond en met plezier te kunnen sporten en begeleiden.

Vertrouwenscontactpersoon

Zoals elke sportvereniging kent Penta Winterswijk een vertrouwenscontactpersoon (VCP-er). De VCP-er vormt voor leden, ouders, medewerkers en andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor vragen over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Ze bieden in een vertrouwelijk gesprek een luisterend oor, geven raad en verwijzen door naar passende hulp. Na het gesprek met de VCP-er beslist de vraagsteller zelf welke stappen hij/zij wil zetten. Bij een klacht zal een VCP-er dus niet zelf hulp verlenen, maar is wel goed geïnformeerd over welke mogelijkheden er voor hulp bij of benadering van het vraagstuk zijn. Op deze wijze kan een VCP-er adviseren over de weg naar een goede oplossing. Indien het vraagstuk daarom vraagt, kan de VCP-er adviseren over de procedures en vervolgstappen naar een gespecialiseerd vertrouwenspersoon van Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven.

Vragen waarmee je terecht kunt bij een VCP-er, gaan bijvoorbeeld over:

 • pesten en gepest worden
 • het gevoel hebben dat je er niet bij hoort, door bijv. je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur
 • grensoverschrijdend gedrag: wanneer je het als onprettig ervaart waarop je door een teamlid, trainer of coach benaderd en/of aangeraakt wordt
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: als je denkt dat iemand in jouw omgeving hier mee te maken heeft
 • zorgen over de wijze waarop met jouw kind en/of een ander kind wordt omgegaan binnen de vereniging
 • of je eigen gedrag of benadering als trainer/coach passend is
 • het direct of indirect beticht zijn door een ander van ontoelaatbaar gedrag
 • of jouw vraagstuk bij de VCP-er op de juiste plek is

Binnen Penta Winterswijk hebben we gekozen voor drie VCP-ers met verschillende profielen, zodat er een keuze is. Al deze drie VCP-ers zijn niet direct betrokken bij bestuur en/of medewerkers. Via de aangegeven mailadressen kun je vertrouwelijk en vrijblijvend contact opnemen.

Jan Duursma              –           Ouder           mail
Lionieke Konings       –           Ouder           mail
Jantine Reuselink      –           Lid                mail

Werkgroep Veilig Sportklimaat Penta

Binnen Penta is sinds 2021 een werkgroep opgericht die zich actief bezighoudt met het bevorderen, stimuleren en continueren van een veilig en vertrouwd sportklimaat binnen onze vereniging. De twee belangrijkste taken van de werkgroep is signaleren en adviseren. We letten op landelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten, maar ook op de signalen die we zelf zien of die we aangedragen krijgen vanuit leden en medewerkers. We adviseren het bestuur en de leiding over het nemen van preventieve maatregelen en het opstellen van beleid.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Ilse Bruggers, lid
 • Jan Duursma, ouder, VCP-er
 • Jantine Reuselink, lid, VCP-er
 • Lionieke Konings, ouder, VCP-er
 • Wencke Mengers, trainer
 • Claudia Samberg, ouder
 • Janine Stuivenberg, ouder

Samen met het bestuur heeft de werkgroep middels onderstaande regels kaders gegeven aan wat wij als vereniging verstaan onder een veilig sportklimaat: klik hier voor de Gouden Regels van Penta Winterswijk.